Romlaboratoriet AS
Oscars gate 92
0256, Oslo

Tel. +47 922 95 735
Email. linda@romlab.no

Bakgrunn

Vi er Romlaboratoriet, et samfunnsengasjert kontor som går i bresjen for å realisere bærekraftig interiørarkitektur.

Romlaboratoriet AS ble opprettet i 2008.

Tjenester

Romlab er et laboratorium for fremtiden. Vi er bevisst hvordan farget vårt- og at måten vi utfører det på, har enorm påvirkningskraft på miljøet og omgivelsene våre.
Vår drivfjær er nettopp denne påvirkningskraften, og at vi kan skape god og fremoverlent interiørarkitektur, bidra til å drive samfunnet vårt i en mer positiv og bærekraftig retning.
Ambisjonen vår er å realisere interiørarkitektur med målbar og tydelig effekt og som forener optimal funksjon, innovasjon, varig estetikk og sunn økonomi.

Kunder

Asker Kommune / Attensi / Clarksons / Envac / Feiring / Finn.no / Kaffebrenneriet / Malling / Olav Thon Gruppen / Peppes Pizza / Redd Barna / Renaa / Schibsted / Solberg & Hansen / Statkraft / Sundvolden Hotel / Telenor / Villa Paradiso / Åpent Bakeri