Romlab

Telenor HQ Stockholm

Inngangsparti

I starten av august 2018 flyttet Telenor Sverige inn i sine nybygde kontorlokaler på Solna rett utenfor Stockholm. Ca. 900 medarbeidere har tatt plass i kontoret som er aktivitetsbasert, og målet er å styrke samværet mellom medarbeiderne og oppmuntre til flere spontane møter, kreativitet og effektivitet.

I løpet av en to-årig periode, fra mars 2016 til august 2018, bistod vi Telenor med å modernisere virksomheten og de nye arbeidsplassarealene. Fra å ha sittet i åpent landskap med faste plasser, har de nye arealene fleksible områder som oppfordrer til et agilt arbeidssett –og gir mulighet for at medarbeideren selv velger arbeidsplass basert på oppgaven som skal utføres. For å hjelpe til med logistikken, finnes det digitale hjelpemidler som viser hvor det finnes ledige arbeidsplasser og rom.

Vår oppgave gjennom hele prosjektet var å ivareta helheten i det store prosjektet. Vi prosjekterte til sammen syv hele etasjer, og to halve til sammen på ca. 10 000 m2. Prosjekteringen omfattet bearbeiding og løsninger for alt fra respesjon til takterrasse.

Atrium
Sosial sone
Takterrasse
Atrium
Sosial sone
Takterrasse
Arbeidsplasser i åpent landskap

Da vi startet var det et bygg med standard løsninger for innredning og overflater innvendig. Ett av de største grepene vi gjorde, var å definere kjernene i det sterile bygget, med en mørk grå overflate. Grå valchromat montert med synlig sort innfesting på veggene, bidro til materialitet i lokalene og skapte en større arkitektonisk tydelighet. Himlingen i disse områdene ble også gjort i tilsvarende grå fargenyanse. Lysere toner på gulv og dører, samt grafisk foliering ivaretar UU-krav. I kjerneområdene i arbeidsplassarealene er det også etablert et stort prosjektareal med plassbygde multifunksjonelle vegger, som har funksjoner både fra inne i prosjektsonen, men også fra utsiden mot arbeidsplassene.

Kontoret er tegnet og innredet med fokus på åpne, fleksible lokaler som utnytter utsikten og dagslyset bygningens store glassfasade gir

Interiørarkitekt

Sosial sone
Sosial sone
Sosial sone under trapp
Sosial sone
Sosial sone
Sosial sone under trapp
Fast innredning ved te-kjøkken

For å bygge på et ønske om en mer levende og mangfoldig arbeidsplass, valgte vi å jobbe med et vidt spenn farger og mønstringer. All fast innredning er laget i eik eller grå valchromat, og det er ulltekstiler i alt av polstring. I starten av prosjektet gjorde vi en pilot på deres tidligere hovedkontor i Stockholm sentrum. Da testet vi ut flere løsninger, samt gjorde en omfattende kartlegging av møbler for gjenbruk i det nye bygget. Kontoret er tegnet og innredet med fokus på åpne, fleksible lokaler som utnytter utsikten og dagslyset bygningens store glassfasade gir. Sammen med møbelsnekker, møbelleverandør, hovedentreprenør og Telenor, har vi utviklet en arbeidsplass som har som ambisjon å gi riktige forutsetninger for en ny måte å jobbe på. Bygget er prosjektert for å oppfylle kravene for miljøsertifisering BREEAM-SE, nivå «very good».

Telenor HQ Stockholm
telenor-gøteborg
Telenor Göteborg
telenor-ntnu-ai-lab
Telenor NTNU AI-Lab
https://prosjekter.romlab.no/