Romlab

Varmestue

Varmestue Situasjonsplan

Arkitekturkonkurransen ble initiert av Fløibanen AS som med over 1,6 millioner besøkende er en av landets største turistattraksjoner. Bakgrunn for konkurransen var å utforme en bygning som skal fungere som helårs møteplass og varmestue. Tomten er plassert midt i naturen ved vannet Skomakerdiket. Bygget skulle ha høy attraksjonsverdi og gjøre minimale inngrep på omkringliggende natur, med størrelse på ca. 50-70 m2.

Vi valgte å plassere varmestuen mellom trestammene på nordsiden av Skomakerdiket, med tanke på minst mulig inngrep i terrenget. Planens form skaper naturlige rom for opphold, og skal tilrettelegge for sammenkomster i større og mindre grupper, ute og inne. De store glassflatene sørger for at man kommer tett på naturen og skogen og man kan nyte utsikten mot vannet. For å minimere fotavtrykket er bygningen hevet over bakken. Bærekonstruksjonen er utført i cortenstål søyler, og kledning består av tjærebehandlede kryssfinerskiver som er trukket nedenfor gulvnivå.  Taket er dekket med sedumplanter og skal bidra til at volumet får en glidende overgang til områdets nærliggende topper.

Varmestuen henvender seg mot skog og vann og blir et lunt møtested for folk i alle aldre.

Oppriss Nord
Oppriss Øst
Oppriss Sør
Oppriss Nord
Oppriss Øst
Oppriss Sør
Planens form skaper naturlige rom for opphold

Arkitekt

Varmestue
vardentoppen
Vardentoppen
velveien
Velveien
https://prosjekter.romlab.no/