Romlab

Telenor Fellesarealer

Lounge med ny plantevegg

Pilot

Revitalisering av eksisterende fellesarealer i åpne atrium, med tilrettelegging av nye møtesoner, stillerom og sosiale soner. Prosjektet er en pilot og har hatt som målsetting å danne en ny standard for øvrige atrier i bygget. Det er arbeidet med å tilføre ny vitalitet til de åpne arealene og skape et samlingspunkt for nærliggende arbeidsplassområder, med forbedring av miljø og akustikk. Arbeidet har omfattet møblering, utforming av fast innredning, tepper, belysning, planter, videreutvikling av mobilt stillerom, grafiske elementer mm. Arbeidene er utført i nært samarbeide med Telenors brukeransvarlig og med ulike tekniske faggrupper.

Fotograf: Espen Grønlie


Myke sittemøbler med TV-skjerm
Vertikalt veggfelt med motiv fra Telenors profilbilder
Myke sittemøbler med TV-skjerm
Vertikalt veggfelt med motiv fra Telenors profilbilder
"Denne sonen har gått fra å nesten ikke være i bruk til å ha kontinuerlig aktivitet. Arealet er et populært samlingspunkt på tvers av avdelinger og benyttes hyppig til uformelle møter og som et sosialt møtested."

Interiøransvarlig Telenor

Telenor Fellesarealer
telenor-bygg-e
Telenor Bygg E
telenor-gøteborg
Telenor Göteborg
https://prosjekter.romlab.no/