Romlab

Envac

Touchdown

Romlaboratoriet fikk i oppgave å bistå Envac i utformingen av deres nye kontorlokaler da de skulle flytte fra eksiterende bygg på Ensjø til 6.etasje i Drammensveien 211. Arbeidet bestod i utforming av planløsning, konsept for designet, detaljering, spesifisering av løs møblering og uttegning av fast innredning.

Oppdragsgiver ønsket kontorer som fremmet kreativitet og skulle representere dem på en god måte. Målet var at både de ansatte, kunder og samarbeidspartnere skulle kunne bruke de forskjellige områdene i lokalet aktivt. Ulike soner ble designet for ulike formål, deriblant et prosjektområde, touchdown soner mellom cellekontorene og et sosial område hvor alle de ansatte kan samles til allmøter.

Fotograf: Yvonne Wilhelmsen

Før rehabilitering
Før rehabilitering
Før rehabilitering
Før rehabilitering
Illustrasjon prosjektområde

Utfordringen var å forholde seg til eksisterende himlingsplan som ble bygget på 90-tallet hvor kontoret var tegnet med fokus på to rekker med cellekontorer langs fasadene. Med dette i bakhodet ble vi, i samarbeid med gårdeier og oppdragsgiver enig om å prøve å bevare så mye av den eksisterende himlingstrukturen som mulig da denne fortsatt var i god stand. For å allikevel skape et lokalet som fungerer i dagens tid valgte vi å tegne en plan hvor vi la inn små ”luker” med sosiale soner for å bryte opp i en ellers streng struktur. Ved å legge dem spredt i lokalet vil de ansatte alltid ha direkte tilgang til en av disse sonene uansett hvor de har sin faste arbeidsplass.

Material- og fargepaletten for lokalene ble utarbeidet med et utgangspunkt i oppdragsgivers grønne profil og arbeid med kildesortering. Vi ville fokuserer på å bruke bestandige materialer, men også resirkulerbare. Noen av veggene ble derfor kledd i kork, som er et holdbart og bærekraftig valg av material med akustiske egenskaper som derfor egner seg bra på møterom og i åpne landskap. Med tanke på at oppdragsgiver ønsket kontorer som fremmet kreativitet og hvor de ansatte ville trives ble det naturlig å velge en palett som ville gjør akkurat dette. Vi valgte derfor en leken palett med et spekter av farger hvor den sjøgrønne fargen ble liggende som en base i kontrast til mer fremtredende farger og lyst treverk.

Prosjektbord med korkvegg for oppheng
Sosial sone og touchdown
Prosjektbord med korkvegg for oppheng
Sosial sone og touchdown
Noen av veggene ble kledd i kork, som er et holdbart og bærekraftig valg av material med akustiske egenskaper

IARK

Envac
enebolig-nittedal
Enebolig Nittedal
erlandstuveien
Erlandstuveien
https://prosjekter.romlab.no/