Romlab

Fargespill i Grenseveien

Illustrasjon

Romlaboratoriet har bistått Oslo kommune med fargekonseptet for den nye reserveskolen i Grenseveien 95. Skolen er et tilbud fra kommunen for skoler som rehabiliteres, og skal møte elevenes behov frem til deres egen skole står klar. Våren 2021 flyttet elever ved Hartig Nissen VGS hit for en treårsperiode, mens deres skole på Frogner totalrenoveres. Skolen er tilrettelagt for flere ulike behov, med dramarom, ordinære klasserom, fellesarealer, møterom og kantine.

Illustrasjon

I arbeidet med fargekonseptet har vi hatt brukere og funksjon i fokus. Ambisjonene har vært å skape innbydende og visuelle fargekombinasjoner som komplimenterer skolehverdagens aktivitet, utforskning og læring. Romlaboratoriet har i dialog med Oslo kommune utviklet en gjennomgående fargepalett med en bevisst fargesetting som tilpasser seg hver etasje og lysforhold.

"Diagonale og vertikale fargemøter bidrar til et kreativt fargespill, og skaper spennende rom."

Interiørarkitekten

Plan

Vi har latt oss inspirere av skolens lekne og identitetsskapende elementer, fra gymsalens sportsgulv til garderobeskapenes fargerike hengelåser. Fargelandskapet varierer fra mykt til kontrastfullt, og fargene flyter i hverandre fra korridorene og inn til de ulike klasse- og møterommene. Variasjon og god romflyt er særlig vektlagt, både med tanke på brukernes fokus i læringssituasjonen og overskudd i skolehverdagen. Linoleumsgulvet er flere steder brutt opp med diagonale krysninger, der vegg- og gulvflater forholder seg til hverandre. Diagonale og vertikale fargemøter bidrar til et kreativt fargespill, og skaper spennende rom.

Korridor

I korridorer har vi brukt en variert fargesetting av varme og kalde toner, som gir lune og behagelig fellesarealer. Vegg- og gulvfelt i ulike farger skaper flere lekne fargemøter avhengig av hvor i rommet du står. Klasserommene har fått en beroligende fargepalett som fremmer fokus og konsentrasjon. Garderobene har fått varme fargetoner som skaper trygghet og varme. Møte- og prosjektrom har fått en dempet veggtone, supplert med kontrastfarger i gulv som gir rommet særpreg.

Detalj

Oslo kommune Utdanningsetaten har selv stått for innkjøp av møbler. Fargene på møbelene skaper et fint samspill med øvrig interiør og veggfarger. Målet for prosjektet var å gi liv til de ellers glemte områdene, og tilpasse farger til rom. Omgivelsene skal gi elevene trygge rammer, de skal inspirere, og de skal skape et godt utgangspunkt for utvikling av både kunnskap og relasjoner. Noen ganger kan omgivelsene overraske, akkurat som livet.

Fargespill i Grenseveien
erlandstuveien
Erlandstuveien
leilighet-med-kreative-kvadratmetre
Fayesgate
https://prosjekter.romlab.no/