Romlab

Ullerhud Helsebygg

Et bo- og servicesenter i naturskjønne omgivelser

Ullerud Helsebygg er et bo- og servicesenter som har til formål å gi et kvalifisert og tilstrekkelig omsorgstilbud til sykehjemsbeboere samt en korttidsavdeling som skal tilby rehabilitering og medisinsk oppfølging. Bygget er på 11.500m2 og inneholder totalt 108 nye sykehjemsplasser. Det L-formede helsebygget ligger i tilknytning til eksisterende sykehjem og er lokalisert tilliggende Drøbak golfbane og Ullerudtjernet i naturskjønne omgivelser. Ullerud Helsebygg er Frogn Kommunes største byggeprosjekt noensinne og også Norges første helsebygg i massivtre. Det har passivhusstandard og er sertifisert som BREEAM - NOR «Very Good».

Prosjektet var et samarbeid med BAS Arkitekter.

Fotograf: Espen Grønli, Linda Evensen

Illustrasjon av sitteplasser i kantine

Bygget er på fire etasjer, med resepsjon, vestibyle og storstue sentralt plassert i 1.etasje. I tilknytning til denne ligger servicetilbud som velværerom, frisør-, og fotpleie, treningsrom samt korttidsavdeling, seremonirom og administrasjon. 2., 3. og 4. etasje består hver av fire avdelinger med åtte beboere hvor hver avdeling har egen dagligstue og eget spisekjøkken. I tillegg har hver etasje tre fellesstuer/allrom. Dagsenteret ligger i eksisterende bygg i tilknytning til resepsjonsområdet. I helsebyggets gårdsrom, med tilliggende gangvei til Ullerudtjernet, er det anlagt uteanlegg, Ullerud Hage, med urtehage, store blomsterbed og utemøbler som gir mulighet for interne- og eksterne aktiviteter. Med sin direkte tilknytning til helsebyggets kafé er det et ettertraktet uteområde for beboere, pårørende samt besøkende og naboer i nærområdet.

Gårdsrom med beplantning i bedd

Det var stor grad av brukermedvirkning gjennom alle faser av prosjektet, med en engasjert brukergruppe hvis ambisjoner var å etablere verdige og trygge omgivelser for beboerne og hvor krav til drift, vedlikehold samt en effektiv arbeidsplass ikke skulle gå på bekostning av det å skape et godt hjem for beboerne. I innledende brukermøter ble tanker og idéer diskutert for hvordan man innenfor prosjektets fysiske og økonomiske rammer på best mulig måte kunne tilrettelegge for dette. Erfaringer fra andre sykehjem i kommunen, fra studieturer og besøk i utlandet samt relevante referanseprosjekt ble gjennomgått for å komme frem til felles mål og visjoner for det nye helsebygget.

Illustrasjon av serveringsdisk i kantine

Boliggjøring og hjemlighet var to begrep som sto sentralt gjennom hele prosjekteringsarbeidet. I dette lå et sterkt ønske om at interiørene ikke skulle være typisk institusjonspregede, men gjenspeile mer hjemmefølelse for beboerne i det som er deres siste hjem. Deres siste bolig for resten av livet skulle være mest mulig lik den de forlot da de ble pleie-, og omsorgstrengende. Dette ble forsøkt gjort blant annet ved en variert og mangfoldig farve,- og materialbruk. Hver beboeretasje har eksempelvis forskjellig kontrasterende veggfarve på beboerrom, som tas igjen i nisjer i korridorer og på trappereposene i samme etasje. Videre varierer farvepaletten på tekstiler mellom beboeretasjene. Synlig yttervegg i massivtre gir beboerrommene en lun atmosfære og et taktilt innslag sammen med rikelig bruk av tekstiler i gardiner, sengetepper og polstermøbler. Der hvor det ikke var spesielle krav til innredning i forhold til regulérbarhet eller renhold er det i størst mulig grad benyttet møbler med hjemlig preg, av solide materialer og høy håndverksmessig kvalitet, på beboerrom og i alle fellesarealer. Det er ulike uttrykk og temaer på dagligstuer, tv-stuer og allrom innenfor hver etasje. Hver beboeretasje har et allrom med store vinduer og utsikt mot Drøbak Golfbane. Disse er utformet som vinterhager og har fått kallenavnet «golfstuene». Et mindre allrom med små og færre vinduer, noe som gir en tettere og mer intim stemning, er utformet som bibliotekstue i mørkere fargetoner hvor det utover utlån av bøker også er ukentlige høytlesninger. Dagligstuer og tv-stuer har forskjellig uttrykk som følge av ulik farve-, og materialholdning samt valg av innredning. I alle fellesarealer er det differensiert belysning for å kunne skape variasjon i stemninger og atmosfærer.

"Vi var opptatt av å gi beboerne verdige omgivelser i deres siste hjem, og tilby mest mulig av de samme fasilitetene som de hadde før de flytter inn på helsebygget."

Linda Evensen

Interiørarkitekt

Ullerhud Helsebygg
turistbuer-i-sør-helgeland
Turistbuer i Sør-Helgeland
vardentoppen
Vardentoppen
https://prosjekter.romlab.no/