Romlab

Telenor Singapore

Detalj sittebenk

De nye kontorlokalene til Telenor i Singapore befinner seg nesten 30 etasjer over bakken i Singapores høyeste bygning, Guoco Tower. Kontoret er Telenors knutepunkt i Asia og en felles hub for Singapore, Thailand, Malaysia, Myanmar, Pakistan, India og Bangladesh. Romlaboratoriet utviklet tidlig ideen om det nye kontoret som en by, med alle dens funksjoner og kvaliteter, som et designverktøy.

Med «byen» som konsept har Romlaboratoriet jobbet med å revurdere og utfordre de tradisjonelle løsningene for utforming av arbeidsplassarealer. Med arealbegrensninger i forhold til antall ansatte, startet vi tidlig å utforske –og utfordre Telenor på den ratioen de vanligvis bruker. Ved å bruke kjente vilkår fra byers strukturer har vi utviklet et fleksibelt kontorareal med fokus på mangfold, variasjon i type arbeidsplasser og friheten til å velge hvor –og hvordan du skal sitte å jobbe. Målet er at Telenors kontorer i Singapore skal være en arbeidsplass som er i stand til å imøtekomme fremtidens krav til kontinuerlig utvikling og tilpasning.

Fotograf: Weiguang Choo


Illustrasjon velkomstvegg

Med «byen» som konsept har Romlaboratoriet jobbet med å revurdere og utfordre de tradisjonelle løsningene for utforming av arbeidsplassarealer. Med arealbegrensninger i forhold til antall ansatte, startet vi tidlig å utforske –og utfordre Telenor på den ratioen de vanligvis bruker. Ved å bruke kjente vilkår fra byers strukturer har vi utviklet et fleksibelt kontorareal med fokus på mangfold, variasjon i type arbeidsplasser og friheten til å velge hvor –og hvordan du skal sitte å jobbe. Målet er at Telenors kontorer i Singapore skal være en arbeidsplass som er i stand til å imøtekomme fremtidens krav til kontinuerlig utvikling og tilpasning.

De fleste tradisjonelle arbeidsbordene er plassert lengst inne i lokalet, i en sone for mer stille og konsentrert arbeid. Øvrige arbeidsplasser finner man i form av integrerte løsninger for både arbeid alene, og for mer dynamiske prosjektområder. Dette gir en rekke alternativer for aktivitetsbasert arbeid -og bidrar til et mangfold av atmosfærer i ett og samme lokale.

Ingen by uten gater og smug. I arbeidet med planløsningen, var det viktig for oss å tilrettelegge for en infrastruktur som bidrar til at man enkelt kan forflytte seg i lokalene uten å måtte gå gjennom arbeidsplassarealene. Som i byen, har vi også benyttet oss av skiltsystemer og grafisk wayfinding for enkelt å kunne navigere seg i lokalene. De forskjellige områdene i lokalet har fått navn etter steder man finner i –og rundt byen som: «backyard», «park», «uptown», «main square» osv. Utformet i samarbeid med grafisk designer Madeleine Skjelland Eriksen, er de grafiske motivene, skiltingen og folieringen en integrert del av interiøropplevelsen.

Konsept illustrasjon bibliotek
Illustrasjon konsept møbel i vindu
Illustrasjon konsept møbel i vindu
Illustrasjon konsept gangvei
Illustrasjon konsept sittebåser
Konsept illustrasjon bibliotek
Illustrasjon konsept møbel i vindu
Illustrasjon konsept møbel i vindu
Illustrasjon konsept gangvei
Illustrasjon konsept sittebåser
Det å jobbe utfra tanken om kontorlokalene som en by, gav oss en metode for å utvikle en dynamisk arbeidsplass for et mangfold mennesker, kulturer og arbeidsformer.

Interiørakitekt

Sittebåser i åpent landskap
Plassbygget sittebåser i bambus
Telefonbåser i åpent landskap
Bibliotek og prosjektrom
Sittebåser i åpent landskap
Plassbygget sittebåser i bambus
Telefonbåser i åpent landskap
Bibliotek og prosjektrom
Detalj perforert dør til el-skap

Et viktig fokus i prosjektet var å utnytte alle rom og mellomrom på en funksjonell og innovativ måte. Mellom de store søylene langs hele fasaden oppstår det noen interessante mellomrom, men som viste seg vanskelig å møblere med tradisjonelle arbeidsmøbler. Med vinduer fra gulv til tak og en fantastisk utsikt ut over Singapores skyline, var det viktig for oss at dette skulle være områder som var tilgjengelig for alle. Løsningen er et system i furu kryssfinèr bestående av hyllerom, arbeidsbord, køyesenger, sittebåser, sofaer og plantekasser. Systemer er føyet sammen med spesialdesignede vinkler i fargelakkert, perforert stål. Den faste innredningen mellom søylene bidrar til en tydelig identitet og karakter for Asia-hub’en.

Arbeidet med å utvikle Telenors lokaler i Singapore har utfordret oss i forhold til å tenke annerledes i forhold til valg av materialer og løsninger. Med fokus på lokal forankring, tilgjengelighet og bærekraftighet, benyttet vi blant annet bambus som byggemateriale og i dekor. God kommunikasjon og samarbeid med lokal entreprenør, bidro til et helhetlig prosjekt som utfordrer de tradisjonelle rammene for hva en arbeidsplass kan være.

Telenor Singapore
telenor-ntnu-ai-lab
Telenor NTNU AI-Lab
telenor-stavanger
Telenor Stavanger
https://prosjekter.romlab.no/