Romlab

Statkraft Trondheim

Sosial sone / uformelle møter

Statkrafts Trondheimskontor har flyttet inn i det nyoppførte bygget Stålgården Nord, litt syd for Trondheim sentrum. Bygget ble tildelt eiendomsprisen for 2015. Romlaboratoriet har bistått Statkraft med planløsninger, møbleringsplaner, interiørkonsept, og med fast og løs innredning i to av byggets åtte etasjer. Vi har gjennom hele prosessen har tett dialog med arkitekt ARC og entreprenører i utviklingen av løsninger. Med utgangspunkt i tidligere utformet arbeidsplassmodell for Statkrafts hovedkontor i Oslo, har vi videreutviklet interiørløsningene / konseptet for å oppnå en stedstilpasset løsning for kontoret i Trondheim. Arbeidsplassarealene er en kombinasjon av åpne landskap og cellekontorer organisert rundt et åpent atrium. I et åpent kontorlandskap har vi utformet kjerner hvor funksjoner som stillerom, mindre møterom, uformelle møteplasser, sosiale soner, kopi, print og miljøsortering er innplassert.

Vegger i kjernene er hovedsakelig utført i glass og har spesialtegnede trespiler i eik som bidrar til en halvtransparent avskjerming ut mot arbeidsplassarealene. Enkelte av trespilemodulene er montert i skinnesystem og kan plasseres etter behov for avskjerming. Fleksibilitet har vært førende for utvikling av løsninger. Det er vektlagt god fremkommelighet i og rundt arbeidsplassarealene, og kjernen er utformet med gjennomgående passasjer som bidrar til god flyt og tilgjengelighet, og til lysinnslipp fra fasade og innover i bygget. Formmessig svarer den indre kjernen på den tilnærmede kvadratiske formen på byggets arkitektur og innvendige løsninger er utviklet både utenfra og inn -og innenfra og ut. Mange av rommene har fått plassbygget innredning som bidrar til et helhetlig uttrykk -og som samtidig gir en optimal utnyttelse av plassen. Fast innredning omfatter blant annet sittebenker og bord i nisjer, spesialbygde te-kjøkken med skreddersydde løsninger og ulike vegger med integrert AV-utstyr.

Foto: Stine Østby

Skisse prinsipp sittebenk
Skisse prinsipp sittebenk
Harde flater i betong har medført krav til gode akustiske løsninger som er løst ved bruk av trespiler, tekstiler og materialer med struktur.

Interiørarkitekt

Skisse t-kjøkken
Skisse arbeidsplassarealer
Skisse sosial sone
Skisse t-kjøkken
Skisse arbeidsplassarealer
Skisse sosial sone
Lite møterom

Materialholdningen er basert på arkitekturen med eksponert betong og eik. Vi har utviklet et konsept som tilfører varme og materialitet, med sterke farger som gir liv til interiørene. Nyanser av blått, grønt og rosa i kombinasjon med lyse vegger, treverk og betong skal bidra til en avstemt romopplevelse -og samtidig sparke litt fra seg. Fargebruken er konsentrert til rom i kjernen, sosiale soner og lukkede møterom. Byggetsmange eksponerte  flater i betong har medført  krav til gode akustiske løsninger og har vær sentralt for valg av materialpalett. Vi har hatt fokus på å skape funksjonelle, interessante og behagelige omgivelser forde ansatte.

Statkraft Trondheim
statkraft-oppgradering-av-kontorarealer-lilleaker
Statkraft Oppgradering kontorbygg
sundvolden-hotel
Sundvolden Hotell nybygg
https://prosjekter.romlab.no/