Romlab

Peppes Pizza Ole Bull

Orginalt vindu som utsmykning

Restauranten var moden for oppussing etter mange års drift. Lukkede båser og tunge innredningsløsninger stengte lyset ute og gav liten oversikt for de ansatte. Fokuset under planleggingen var å skape en gjenkjennelig restaurant i en lysere og luftigere variant som er lettere å drive og uten å miste det gjenkjennelige ved Peppes. I hovedtrekk har vi møblert etter den gamle planløsningen med båser i midten og løsere møblering rundt. Båsene skjermes og defineres av åpent stenderverk. Restauranten har blitt enklere å orientere seg i og letter å ha oversikt over for de ansatte.


Fotograf: Eirin Helland

Byggeplass
Byggeplass
Byggeplass
Byggeplass
Detaljer

Som i andre Peppes-restaurantene vi har pusset opp etter at det nye konseptet ble innført har vi også her hatt fokus på historie, gjenbruk, drift og økonomi.

Historien ivaretas både gjennom gjenbruk og historiefortelling. Vi viderefører kjente Peppes-elementer i blant annet stenderveggene. Vi benytter naturmaterialer som treverk og ullstoffer for å ivareta lunheten og hyggen som Peppes alltid har levert. Vi har gjenbrukt alt som kunne gjenbrukes; bordunderstell, stoler, gamle vinduer og bilder. Bordplater har blitt pusset ned, beiset og gjenbrukt.

Peppes Pizza Ole Bull
ba
Nye behov i historisk leilighet
peppes-pizza-oslo-s
Peppes Pizza Oslo S
https://prosjekter.romlab.no/