Romlab

Statkraft Oppgradering kontorbygg

Plassbygget sittebenk

Statkraft har flyttet inn i nytt hovedkontor på Lilleaker, og har samtidig utført en oppgradering av eksisterende kontorarealer som er tilknyttet nybygget. Romlaboratoriet har vært engasjert som interiørarkitekt og har utført alle innredningsarbeider med løst og fast inventar. I eksisterende bygningsmasse på rundt 20 000 m2 er det arbeidet med en oppgradering og tilnærming til nybygget, med enkle plangrep, fargesetting og materialbruk, samt utskifting av eldre møbler. Ny skilting og justerte planteplaner. Det er foretatt en gradvis åpning av cellekontorstruktur til åpne arbeidsplassarealer, tilsvarende løsning i nybygg. Alle arbeider er utført i nært samarbeide med Statkrafts prosjektorganisasjon og innkjøpsavdeling.

Fotograf: Jiri Havran


"Vi vil fremheve Romlaboratoriets evne til å se løsninger som både er kreative og gjennomførbare innenfor stramme rammer på tid og økonomi"

Oppdragsgiver

Statkraft Oppgradering kontorbygg
statkraft-nytt-hovedkontor-på-lilleaker
Statkraft Nytt hovedkontor
statkraft-trondheim
Statkraft Trondheim
https://prosjekter.romlab.no/