Romlab

Telenor Stavanger

Sosial sone/ te-kjøkken

Telenors Stavangerkontor skulle flytte inn i nye lokaler og ønsket en løsning basert på arbeidsplassutforming etter Telenormodellen, men med tilpasninger til dette kontorets egenart. Stavangerkontoret har et ungt arbeidsmiljø og man ønsket å skape et dynamisk og fargerikt areale tilpasset kontorets medarbeidere og arbeidsform. Vårt arbeide har omfattet  planløsninger, møbleringsplaner, ny farge- og materialepalett, belysning og uttegning av fast innredning til en rekke funksjoner.

Det er valgt gjennomgående åpne løsninger fordelt over to etasjer. Arbeidsplassene er effektivisert og fordelt langs fasader med tilhørende multirom og kopi-/printrom. Fellesfunksjoner er lagt til kjerneområde i midterste del av arealet. Møterom og støttefunksjoner ligger i nær tilknytning til trapp og heis og sikrer god tilghengelighet for ansatte på tvers av avdelinger og mellom de to etasjene dette kontoret disponerer.

Sosiale soner rundt tekjøkken er utført med spesialtegnet plantevegg og tavler med ulike overflater for skjerming og akustisk demping mot arbeidsplasser. Det er benyttet friske farger på løse møbler, til møterom og sosiale soner. Øvrig innredning og møblering er holdt i en nøytral skala i hvitt og grått.

Deler av arealene har fått ny belysning. Vegger har fått ny overflatebehandling og det er lagt nytt gulv. Forøvrig er det stor grad av gjenbruk på møbler og utstyr. Det er foretatt mindre bygningsmessige endringer. Alle arbeider er utført i nært og tett samarbeide med oppdragsgiver og med utførende entreprenør.

Fotograf: Stine Østby

Plan 01
Plan 02
Plan 01
Plan 02
"Oppdragsgiver ønsket å benytte friske farger for å gjenspeile et ungt og dynamisk arbeidsmiljø."

Telenor

Multirom
Lite møterom
Sosial sone
Multirom
Lite møterom
Sosial sone
Telenor Stavanger
telenor-singapore
Telenor Singapore
telenor-ux
Telenor UX
https://prosjekter.romlab.no/