Romlab

Telenor UX

Sosial sone

Telenor User Experience er Telenors designavdeling og holder til i Telenors hovedkontor på Fornebu. Avdelingen ønsket en oppgradering av arbeidsplassarealene som var bedre tilrettelagt for deres kreative arbeidsform, og som samtidig kunne gjenspeile deres kjerneområde- design- ovenfor besøkende og kunder. Med fokus på dette ble det utarbeidet nye prinsipper for planløsning og møblering samt en oppgradering av farge og materialpaletten.

Avdelingen hadde behov for flere kreative arbeidssoner for samhandling som skulle inneholde skrive- og visningsflater på vegg.  Sonen skulle reflektere avdelingens virksomhet og arbeide med design, og skille seg litt fra  øvrige arbeidsplassarealer hos Telenor  uten å fremstå som fremmed i en større sammenheng. Prosjektet ble utviklet i samarbeide med en brukergruppe fra UX som spesifiserte behov og ønsker for nytt areale og med Telenor Eiendom, som forvalter av bygningsmassen.


Fotograf: Stine Østby

Uformell møtesone

Det er utført mindre justeringer på veggplasseringer, og enkelte vegger måtte rives for å gi plass til nye åpne og kreative samarbeidssoner. Veggfarger er justert men følger prinsipp som gjelder for hele bygningsmassen på Telenor, hvor ulike bygningvolum er delt inn i fargesoner. Tidligere skarpe grønne vegger er tonet ned til en roligere og mere dempet valør. Grunnbelysning er beholdt, med supplering av belysning i enkelte soner. Møbler er en kombinasjon av gjenbruk og nye møbler.  Løsningen er tilrettelagt for fleksibel  bruk og med mulighet for å skjerme av  et stort åpent areale til flere mindre soner. Arbeidsplassene er lagt til innerste del av arealet etter " ringer i vann prinsippet " med høyest aktivitet ved adkomst til arealet.

Te-kjøkken med langbord
Prosjektområde
Te-kjøkken med langbord
Prosjektområde
Prinsippskisse sosial sone
Prinsippskisse prosjektområde
Prinsippskisse arbeidsplasser
Prinsippskisse sosial sone
Prinsippskisse prosjektområde
Prinsippskisse arbeidsplasser
Telenor UX
telenor-stavanger
Telenor Stavanger
revitalisering-av-telenors-driftssentral
Telenors Driftssentral
https://prosjekter.romlab.no/