Romlab

Plan Norge

Ny garderobeinnredning i velkomstarealet

Plan Norge flyttet inn i sine nye kontorlokaler i Storgata 51 i januar 2024. Vår nøkkelrolle i prosjektet har vært å skape en inkluderende, inspirerende og samtidig funksjonell arbeidsplass. Vi har vært delaktig gjennom hele prosessen og har bistått Plan Norge fra planlegging til ferdigstilling.

Foto: Kevin Fauske

Skisse for oppgradering av kjøkken

Det ble satt ambisiøse miljømål tidlig i prosjektet. Målet var å bevare så mye av den eksisterende infrastrukturen som mulig, og store deler av vegger, glassfelt og dører er bevart, med unntak av områder der vi prioriterte demontering for å skape mer åpne og fleksible arbeidsarealer. Denne tilnærmingen sikret ikke bare minimalt avfall og ressursbruk, men har også bidratt til å opprettholde en opplevelse av kontinuitet og bærekraft i de nye kontorlokalene.

"Plan International Norge er en uavhengig barnerettighetsorganisasjon som setter jenter først, gjennom både langsiktig utviklingsarbeid og nødhjelp"

Plan International Norge

Ombruksbord med nye stoler i allrommet

Vissheten om at designfasen alene har 80 % påvirkning på prosjektets fotavtrykk, bidro til at vi tidlig prioriterte ombruk og redesign av Plan Norges egne møbler. I tillegg til å gi umiddelbare CO2-reduksjoner i prosjektet, er det også kostnadsbesparende -samtidig som det fremmer en positiv kultur av bevisst forbruk. Dette var sentrale motivasjonsfaktorer gjennom hele prosessen.

De nye kontorlokalene er mindre enn de tidligere kontorlokalene Plan Norge holdt til i. Dette resulterte i behovet for å tilpasse en del av de eksisterende møblene. Arbeidsbord, bordskjermer og møtebord er noen av elementene som ble dimensjonert og redesignet for å bedre passe til nye arealer og arbeidsplasskonsept.

Tidligere hvite kontorskap har fått nytt liv i form av ny farge og ny plantekasse

Vi ombrukte møtestoler, arbeidsstoler og en betydelig mengde møbler og belysning til sosiale soner og multirom. En stor del av møbleringen beholdt sin opprinnelige form og utførelse, mens noen kontorskap fikk ny farge og ble supplert med plantekasser for ekstra skjerming i de åpne landskapene.

Samtidig som både Plan Norge og vi var opptatt av ombruk og redesign, meldte det seg og et behov for en bredere variasjon av innredning. I samarbeid med leverandørene, Kontorrama, Agent Norge, Sisters in Business, RE:Inventar og Flinke Gutter, jobbet vi med å finne gode møbelvalg og varige løsninger. Alle møblene som ikke ble med på flyttelasset til de nye kontorlokalene, har Plan Norge selv solgt videre.

«Plan jobber for å styrke jenters rettigheter, både langsiktig og gjennom nødhjelp. Vi jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter vi jenter først»

Plan International Norge

Arbeidsbord og bordskjermer er noen av elementene som ble dimensjonert og redesignet for å bedre passe til nye arealer og arbeidsplasskonsept

Interiørkonseptet tar utgangspunkt i Plan Norges identitet og ble utformet for å harmonisere med et variert utvalg av ombruksmøbler. Uttrykket er lyst og innbydende, samtidig som det reflekterer Plan Norge som en dynamisk og inspirerende organisasjon.

Plan Norge
peppes-pizza-stortingsgaten-1
Peppes Pizza Stortingsgata
quality-hotel-sandnes
Quality Hotel Sandnes
https://prosjekter.romlab.no/