Romlab

Telenor NTNU AI-Lab

Prosjektareal

Telenor har i samarbeid med NTNU i Trondheim etablert en AI-Lab som skal fremme entreprenørskap og norsk kompetansebygging innenfor forskning og innovasjon innen kunstig intelligens og stordata. Den nye laben er lokalisert i eksisterende bygningsmasse ved NTNU, hvor tre mindre rom er slått sammen til ett stort rom.   

Utgangspunktet var å skape en arena for studenter og forskere som skal legge til rette for kreativt samarbeid, interessante diskusjoner og som også kan benyttes ved presentasjoner og mindre konferanser.  

Fotograf: Stine Østby

Detalj belysning i nisje

Planløsningen er utformet med tanke på variert bruk, og består av et langbord med arbeidsplasser, et fleksibelt møterom, konsentrasjonsarbeidsplasser, et prosjektareal og en sosial sone med loungemøbler.  

Sentralt i rommet er det satt opp en kjernevegg, som sammen med et par faste veggelementer og skyvedører i glass, danner et møterom som kan åpnes og lukkes etter behov. På den andre siden av kjerneveggen er det plassbygget fast innredning, med en sofa for konsentrasjonsarbeid og en sofa for samtaler og samarbeide.  Det er lagt inn et par glassfelt i veggen for transparens og lysinnslipp til møterommet. Når møterommet står åpent fungerer hele arealet som et sammenhengende åpent rom.  

Farger og materialbruk er basert på en ung brukergruppe, og skal understreke arealet som en kreativ arena.

Prosjektareal
Prosjektareal
Prosjektareal
Prosjektareal
Prosjektareal
Prosjektareal
Telenor NTNU AI-Lab
telenor-hq-stockholm
Telenor HQ Stockholm
telenor-singapore
Telenor Singapore
https://prosjekter.romlab.no/