Romlab

Sundvolden Hotell rehabilitering

Toaletter

På Sundvolden hotel har vi tegnet ny lounge og chambre separet i gamle stuer som lå ubrukte og utilgjengelige. En av de gamle fløyene ble påbygget ny etasje og her har vi tegnet nye hotellrom med full høyde.

I den nye loungen er kunst og gamle bondeskap funnet frem fra kjelleren og hengt opp på veggene. Vi har gjenbrukt gamle salongbord. For god adkomst og synlighet til det nye loungeområdet ble det tatt nye åpninger og laget ny trapp med tilgang direkte fra resepsjonsområdet. Tiltak ble også gjort i resepsjonen for å binde dette området sammen med den nye loungen.

I hotellrommene videreføres et tidligere etablert konsept; ‘konge møter bonde’ gjennom material- og møbelbruk. Den spesiallagede store lampeskjermen forsterker den gode takhøyden.


Fotograf: Stine Østby

Lokale bidragsytere ved Fotograf Asle Svarverud har stått for fotografier til vegger, Ringerike Fengsel har produsert taburetter til alle hotellrommene.

Sundvolden

Planløsning lobby
Planløsning hotellrom
Oppriss hotellrom
Planløsning lobby
Planløsning hotellrom
Oppriss hotellrom
Sundvolden Hotell rehabilitering
sundvolden-hotel
Sundvolden Hotell nybygg
telenor-bygg-e
Telenor Bygg E
https://prosjekter.romlab.no/