Romlab

Telenors Driftssentral

Lounge

Arbeidsplassarealer

Telenors driftssentral på Fornebu er lokalisert i en underetasje med dårlig tilgang på dagslys. Arealet består av et stort åpent rom med arbeidsplasser i åpent landskap, møterom i ulike størrelser og et te-kjøkken med sosial sone. Utgangspunktet for prosjektet var å forbedre kvaliteten på arbeidsplassarealet med oppgradering av belysning, forbedring av akustiske forhold og å skape en hyggelig sosial sone med skjerming til åpent arbeidsplassareale. Det var et ønske om å få bruke  farger og planter som miljøskapende elementer. En tett buet vegg i innerste del av lokalet med bakenforliggende møte-og prosjektrom ble erstattet med glassfelter for transparens og kontakt med utenforliggende arbeidsplasser. Veggen er utformet med store glassfelter i kombinasjon med fargerike vertikale veggfelt. Te-kjøkken ble skiftet ut og det ble opprettet en ny vegg med innebygget akvarium som skjerming mellom arbeidsplassområde og sosial sone. Bakvegg i alle møterom har fått grafiske motiver med ulike temaer tilknyttet driftssentralens funksjoner.

Akustiske tiltak omfatter bl.a. legging av teppefliser i gangsoner på eksisterende systemgulv, ny spilevegg og kledning av enkelte veggfelter med akustiske plater. Eksisterende belysning er delvis erstattet med ny og det er i tillegg lagt inn miljøbelysning i enkelte soner for differensiering og variasjon av lysforhold i det store rommet. Prosjektet har stor grad av gjenbruk av møbler og utstyr.

Fotograf: Espen Grønlie

Gangsone
Gangsone
Telenors Driftssentral
telenor-ux
Telenor UX
tennisveien
Tilbygg Slemdal
https://prosjekter.romlab.no/