Romlab

Finn.no

Resepsjon

Revitalisering

I 2013 fikk Romlaboratoriet i oppgave å revitalisere FINNs kontorlokaler i Oslo. I alt 6000 m2 fordelt over fire etasjer huser rundt 450 ansatte som jobber i landets ledende markedsplass på nett. Målsettingen med revitaliseringen var å fremheve den sterke innovasjonskulturen og kreativiteten som preger FINN. Bedriftsverdiene; sult, presisjon, humør og takhøyde har vært utgangspunkt for interiørløsningene. Planløsningen har fått stor grad av åpenhet og er utformet gjennomgående uformelt og med rom for mangfold. FINN er lokalisert i en gammel forretningsgård i Grensen i Oslo oppført på tidlig 1900-tallet. Gården har tidligere hatt mange bruksområder, noe som gjenspeiles i arkitekturen. Byggets mange vinkler, søyler og robuste konstruksjon har vært en viktig og samtidig utfordrende del av de nye planløsningene.

Fotograf: Jiri Havran

Detalj
Detalj
Detalj
Detalj
Skisse sittebås

Budsjettet krevde prioritering av hvilke områder som skulle behandles og bygningsmessig er det kun gjort mindre endringer. Eksisterende gulvbelegg, systemvegger, himlinger og grunnbelysning er beholdt, med unntak av resepsjonsarealet som har fått en total renovering. Her lå det opprinnelig lukkede møterom som ble revet og erstattet med et åpent areale med uformelle møtesteder. Vi har utformet en rekke spesialdesignede elementer som tjener både eksisterende og nye behov. Arealene er utformet med variasjon mellom åpne og lukkede rom, soner for dynamisk arbeid og soner for å trekke seg tilbake i mer private omgivelser. Tekstiler er benyttet som romskapende elementer. Foruten lyddempende og estetiske kvaliteter, bidrar tekstilene til interessante vertikale linjer i et ellers horisontalt kontorlandskap.

Uformell møtesone
Uformell møtesone
Oppbevaring

FINNs ansatte har et stort behov for vertikale flater å jobbe på. Løsningen ble plassbygde skillevegger med rammer i furu. Med ullfilt på den ene siden og whiteboard på den andre, fungerer de fristilte skjermene både som lydabsorbenter, tavler, avskjerming og som et friskt fargeinnslag i rommene. En stor plassbygget trappebenk tilpasset ytterveggens mange vinkler i resepsjonsområdet, har funksjon som både møteplass og arbeidsplass og blir brukt til de månedlige status quo møtene hvor hele gjengen er samlet på en gang. De spesialdesignede elementene har fått et enkelt formspråk med høyt detaljeringsnivå. Material –og fargepaletten er uhøytidelig med bruk av treverk og ull, og en stor variasjon i fargebruk gjenspeiler mangfoldet og gir liv til de ellers nøytrale rammene.

I snart femten år har FINN utnyttet ny teknologi for å skape et mer gjenbruksvennlig samfunn.

Finn.no

Sittebåser

I snart femten år har FINN utnyttet ny teknologi for å skape et mer gjenbruksvennlig samfunn. Prosjektet startet med en omfattende registrering av møbler og elementer som skulle gjenbrukes i det nye interiøret. Arbeidsbordene har blitt skiftet ut, utover dette har vi supplert og oppgradert enkelte sosiale soner og møterom. I desember 2014 stengte FINNs pop up butikk og elementer og møbler herfra har vi implementert i kontorlokalene. Disse bidrar til å forsterke og synliggjøre FINNs virksomhet og visuelle identitet. Tett samarbeid med brukerne og prosjektets åpne rammer har bidratt til at vi har kunnet tilpasse og videreutvikle løsninger underveis. Slik har prosjektet bidratt til at de fysiske omgivelsene er med på å fortelle om den sterke bedriftskulturen i Finn.no.

Finn.no
leilighet-med-kreative-kvadratmetre
Fayesgate
gd-boligen
GD-boligen
https://prosjekter.romlab.no/