Romlab

GD-boligen

Fasade

Romlaboratoriet har i samarbeid med Linje Arkitektur tegnet nye kontorlokaler for Norske Tog i Generaldirektørboligen på Filipstad i Oslo. Villaen ble bygget i begynnelsen av 1860-årene etter arkitekt Georg Bulls tegninger, og er i dag vernet etter PBL. Den opprinnelige byggherre var Jørgen Haslev Heftys som etter hvert flyttet inn i boligen sammen med sin familie. I senere tid har villaen blitt brukt som hovedsete for Staten Bibliotektilsyn, Statens Bergverk, kontorer og senest galleri. GD-boligen er bygget i pusset tegl i sengotisk stil med høye tårn.

Villaen består av fire etasjer, hvor vi fikk i oppgave å disponere tre av disse. I underetasjen la vi kantine og kjøkken, videokonferanserom samt et disponibelt areal som ble brukt til sosial sone og spillrom. I 1. og 2. etasje etablerte vi arbeidsplasser i åpne landskap, møterom og sosiale soner. Underetasjen i bygget ble tidligere ikke benyttet som oppholdsareal fordi akustikken var svært dårlig på grunn av den hvelvede himlingen i mur og terrazzogulv. Ettersom vi valgte å legge både kantine og videokonferanserom her, ble løsningen å legge en akustikk puss i himling i hele etasjen.

Fotograf: Anne Bråtveit

Møbleringsplan 2.etasje
Gd Boligen Møbleringsplan underetasje
Møbleringsplan 2.etasje
Gd Boligen Møbleringsplan underetasje
Rundt om i lokalet finner man små «smykker» i form av møbelgrupper i rike farger og tekstiler

IARK

Skisse av fast innredning i underetasjen

Gjennom hele prosessen var det viktig for oss å bevare byggets opprinnelige arkitektoniske elementer, som de nydelige himlingene, trapperommet og det originale tregulvet i ballsalen. Vi valgte derfor å fjerne det gamle vegg til vegg teppe som var lagt i 2. etasje samt trapperom. Dette ble erstattet med en Bolon flis som reflekterer lyset som kommer inn i bygget på en helt spesiell måte, og dermed også fremhever ulike detaljer på vegger og i himling.

Farge- og materialvalg tar utgangspunkt i byggets tid og historie. Rundt om i lokalet finner man små «smykker» i form av møbelgrupper i rike farger og tekstiler, noe som fremhever byggets opprinnelige funksjon som herskapsbolig for Jørgen Heftys. Rommene i den vernede boligen er opprinnelig utformet til en annen funksjon enn det de har i dag. Derfor valgte vi å tegne en del fastinnredning i prosjektet for å få optimale løsninger i rom som ellers kunne være utfordrende å møblere for nytt formål. Et godt eksempel på dette er sittegruppen i spillrommet i kjelleren hvor benken slynger seg rundt de buede veggene for å skape et godt utnyttet rom.

Underetasje før rehabilitering
Underetasje før rehabilitering
Underetasje før rehabilitering
Underetasje før rehabilitering
GD-boligen
finn
Finn.no
harmoni-i-gamle-byen
Harmoni i Gamlebyen
https://prosjekter.romlab.no/