Romlab

Bakeri og bryggeri i Årdal

Skisse

Tya

I den gamle hvite bygningen og det tilstøtende næringslokalet, har Romlaboratoriet tegnet et bakeri og et mikrobryggeri for årdølingene. Fokus i prosjektet har vært kvalitet og nærhet mellom de ulike programmene. Øvre Årdal har en liten sentrumskjerne hvor det har vært et behov for en møteplass for lokalbefolkningen. Oppdragsgiverne har hatt et sterkt ønske om å lage et sted som kan skape liv og god atmosfære i sentrum.

Plan 1.etasje
Plan 2.etasje
Skisse
Plan 1.etasje
Plan 2.etasje
Skisse
Det nye bakeriet og bryggeriet gir liv til sentrumskjernen og bidrar til aktiviteter på dag og kveldstid.

Arkitekt

Bakeri og bryggeri i Årdal
auditorium-pilestredet
Auditorium Sonans vgs
bolig-på-holmen
Bolig på Holmen
https://prosjekter.romlab.no/