Romlab

Solbråveien 32A

Illustrasjon av Linje Arkitektur

Våren 2017 fikk Romlaboratoriet i oppgave å utforme farge- og materialpaletten til nybygget i Solbråveien 32A i Asker. Bygget, tegnet av Linje Arkitektur, huser Asker Produkt AS og Solbrå Arbeidssenter, og er tegnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Lokalene inneholder alt fra snekker- og maleverksted, lys- og såpeproduksjon til tre- og skiltproduksjon, samt administrasjonsavdeling, kantine og storkjøkken.

Romlaboratoriet har vært med i prosessen av å utvikle byggets romprogram som understreker brukernes behov. En tydelig farge- og materialpalett ble utgangspunktet for lokalene, da sterke og gjenkjennelige farger gjør det enklere for brukere med nedsatt leseevne å navigere seg fram i bygget. Skilting og wayfinding har også vært viktige elementer for å synliggjøre byggets funksjoner, og det har blitt utviklet et uttrykk kombinert av farger, ord og symboler.

Fotograf: Tove Lauluten / Romlab

Illustrasjon av Linje Arkitektur

Inspirert av syd-europeisk skole- og undervisningsarkitektur, har Romlaboratoriet utformet seg kreativt. Linoleumsgulvet i bygget har i enkelte området fått markert en meterstokk, som gjør at brukerne enkelt kan bruke interiøret til aktivisering. De vertikale linjene som er utformet i bygget, er med på å skape rom-i-rommet ved hjelp av himling-, vegg-, og gulvflater som forholder seg til hverandre.

Romlaboratoriet har vært med på innkjøpsprosessen av løs innredning, hvorav alt av kontormøbler er kjøpt brukt. Tett oppfølging med arkitekt har ført til et godt samarbeid på tvers av fagfelt. Farger og arkitektur er fint innpakket blant natur og grøntområder. Brukergruppen er fornøyd med lokalene, og bygget er fint plassert med gode siktlinjer over Asker kommune.

Illustrasjoner for fargekonsept
Illustrasjoner for fargekonsept
Illustrasjoner for fargekonsept
Illustrasjoner for fargekonsept
Illustrasjoner for fargekonsept
Illustrasjoner for fargekonsept
Illustrasjoner for fargekonsept
Illustrasjoner for fargekonsept
"Farger og arkitektur er fint innpakket blant natur og grøntområder"

Interiørarkitekten

Solbråveien 32A
smoothiebar-elixia-colosseum
Smoothiebar Elixia Colosseum
hytte
Sommerhytte
https://prosjekter.romlab.no/