Romlab

Statkraft Nytt hovedkontor

Fra åpent atrium

Nytt hovedkontor for Statkraft

Statkraft har flyttet inn i nytt hovedkontor på Lilleaker. Romlaboratoriet har vært engasjert som interiørarkitekt og har utført alle innredningsarbeider med løst og fast inventar. Vi har i samarbeid med Torstein Ramberg AS som byggets arkitekt stått for det overordnede konseptet for utformingen av det bygningsmessige interiøret. Vi har utarbeidet planløsninger, møbleringsplaner, helhetlig farge- og materialplan, bistått med belysningsplaner, himlingsplaner, tegnet fast innredning, jobbet med implementering av kunst og kunsthistoriske gjenstander, skilting, planteplaner med mere. Bygget rommer arbeidsplassarealer i en kombinasjon av cellekontorer og åpne kontorlandskap, en egen møteromsavdeling, auditorium, kantine, resepsjon, styrerom og et besøkssenter. Innredningsarbeider med nytt inventar har forholdt seg til eksisterende bygningsmasse med tanke på sammenheng mellom gammelt og nytt. Parallellt med oppføring av nybygg er det jobbet med en oppgradering av eksisterende bygningsmasse for en tilnærming til nybygget.

Fotograf: Jiri Havran

Uformell møteplass i kurs- og konferanseavdeling
Venteareale med sofagruppe
Uformell møteplass i kurs- og konferanseavdeling
Uformell møteplass i kurs- og konferanseavdeling
Venteareale med sofagruppe
Uformell møteplass i kurs- og konferanseavdeling
Lounge

Et viktig fokusområde i prosessen var å skape en god forbindelse mellom det nye bygget og eksisterende bygningsmasse, som skulle tilrettelegge for kommunikasjon og naturlige samlingssteder for de ansatte. Nybygget er forbundet med det eksisterende via en ny gangbro og i tilknytning til overgang på hver side av gangbro er det opprettet uformelle sosiale soner med kaffestasjon og møterom. 

Fargeholdningen er en videreføring av palett i eksisterende bygningsmasse og er basert på Statkrafts grafiske profil med ulike toner i blått og grønt. Farger fra fasade i sort og hvitt er trukket inn på vegger og gulv.            

                        
Et overordnet mål for prosjektet har vært å binde sammen eksisterende bygningsmasse med nybygg

Interiørarkitekt

Statkraft Nytt hovedkontor
spalt-pr
Spalt PR
statkraft-oppgradering-av-kontorarealer-lilleaker
Statkraft Oppgradering kontorbygg
https://prosjekter.romlab.no/