Romlab

Telenor Göteborg

Arbeidsplasser i åpent landskap

Romlaboratoriet har bistått Telenor med etableringen av nye arbeidsplassarealer i Krokslätts Fabriker i Gøteborg. Arbeidet bestod i utforming av møbleringsplaner, detaljering, farger –og materialer, samt løs –og fast innredning.

Krokslätts Fabriker ble bygget i 1890-1907 av Mölnlycke Veveriselskap som en av mange tekstilfabrikker i Gøteborg-området. Bygningene ble Q-merket i 1991 og er dermed fredet gjennom detaljplan. Det betyr at ny bruk skal være tilpasset byggets kulturminneverdi, men sier ingenting om formålet. I dag er fabrikklokalene tatt i bruk både til boliger, næring og kommersielle funksjoner.

Utgangspunktet var et typisk industrilokale fra århundreskiftet med søylerekker i et åpent rom –og med et mesanin langs ene langveggen. Store vindusfelt slipper inn mye dagslys og bidrar til luftige og romslige lokaler. Møterommene ble i hovedsak plassert på mesaninet, mens arbeidsplasser og andre fellesfunksjoner er konsentrert i det åpne rommet. Det var allerede etablert flere nivåer i rommet da Romlab startet sitt arbeid. Dette bidro til å skape forskjellige soner vi kunne videreutvikle i konseptet.

Fotograf: Krister Engström

Møbleringsplan 2.etasje
Møbleringsplan 2.etasje
Byggeplass
Byggeplass
Byggeplass
Byggeplass
Disponible arbeidsplasser

Arbeidsplassene er en kombinasjon av tradisjonelle arbeidsbord og mer fleksible arbeidsplasser langs en plassbygget arbeidsbenk som går i store deler av rommets lengde. Prosjektarealer og loungeområder bidrar også til fleksibiliteten vi ønsket å oppnå i lokalene. I sosiale soner er det møblert med gjenbruksmøbler.

Vi har gjennom hele prosessen hatt et fokus på –og en bevissthet rundt byggets lange historie og opprinnelige funksjon. Gjennom farge –og materialvalg har vi etterstrebet å tydeliggjøre historiske spor for å dra de med videre inn i en ny kontekst –og historie. Søylene ble fremhevet med en turkis farge og de gamle teglveggene fikk nytt liv med mørk blå kalkmaling. Et annet grep som gir et anerkjennende nikk til historien, er tekstilene som henger fra himlingen rundt om i lokalet. Disse peker mot byggets tidligere funksjon som tekstilfabrikk, samtidig som de er et visuelt og lydabsorberende virkemiddel.

Ett grep som gir et anerkjennende nikk til historien, er tekstilene som henger fra himlingen rundt om i lokalet

IARK

Møterom
Møterom
Foliering
Lite møterom
Møterom
Møterom
Foliering
Lite møterom
Telenor Göteborg
revitalisering-telenor-fellesarealer
Telenor Fellesarealer
telenor-hq-stockholm
Telenor HQ Stockholm
https://prosjekter.romlab.no/